Hoe kiest u een broker? (beleggen vanuit België in 2024)

De broker die u kiest is een cruciaal onderdeel van uw beleggingsstrategie. De verkeerde broker kiezen kan u veel geld kosten.

Hier zijn de 4 belangrijkste criteria om uw broker te selecteren:

 • Veiligheid
 • Toegang
 • Gebruiksgemak
 • Kosten

In dit artikel leggen we uit hoe u de perfecte broker voor uw beleggingen kunt selecteren, zonder beginnersfouten te maken.

Hoe een broker te selecteren voor beginnende beleggers

“Wat is het beste platform om te beleggen?”

“Wat is de beste broker in België?”

“Wat is de goedkoopste broker?”

Dit zijn vaak de eerste vragen die beginnende beleggers stellen. En hoewel het kiezen van de juiste broker belangrijk is, zou dit niet het eerste moeten zijn waar je over nadenkt.

In feite zou de keuze van de broker de laatste vraag moeten zijn die je beantwoordt wanneer je begint met beleggen. 

Hier is een lijst met zaken die je als eerste dient uit te zoeken:

 • Uw financiële doelen
 • Uw beleggingsfilosofie
 • Uw risicobereidheid en vermogensallocatie
 • Belastingen en andere wettelijke verplichtingen
 • Uw beleggingsstrategie (waaronder je beleggingskeuzes, aanpak voor herbalancering, enz.)

Pas daarna moet je je zorgen maken over de keuze van de broker.

In deze gratis workshop over indexbeleggen voor beginners legt Sebastien (in het Engels) uit hoe je een beleggingsaanpak ontwikkelt en hoe je kunt beginnen met indexbeleggen.

Een andere beginnersfout die we vaak zien is dat mensen hun broker alleen kiezen op basis van de kosten. We denken dat dit ook een vergissing is.

Kosten spelen een rol en ja, we moeten er aandacht aan besteden, maar de belangrijkste onderdelen van beleggen zijn veiligheid en zekerheid. 

Lage kosten gaan soms ten koste van belangrijke veiligheidsvoorzieningen en goedkope platformen kunnen soms veel duurder uitvallen als er iets misgaat.

En hoewel transactiekosten wel degelijk invloed hebben op het rendement dat je behaalt met je beleggingen, hebben ze veel minder invloed dan andere aspecten, zoals: je vermogen om niet in paniek te verkopen, je vermogen om te herbalanceren zoals gepland, belastingen en de lopende kosten (jaarlijkse fondskosten (TER), vergoedingen voor het beheer van je rekening, enzovoort).

Genoeg intro en waarschuwingen, laten we beginnen.

Hoe kiest u uw online broker

Er zijn verschillende soorten brokers:

 • Full-service brokers, die een volledige service bieden: belastingen, successieplanning, vermogensplanning en financieel advies.
 • Discount brokers, die lagere tarieven vragen en toegang bieden tot de beurzen, met een minimum aan andere diensten.

Full-service brokers zijn niet de beste optie voor indexbeleggers, omdat ze duurder zijn en diensten aanbieden die we meestal niet nodig hebben of ergens anders kunnen vinden.

Discount brokers zijn beter geschikt voor indexbeleggers omdat kostenoptimalisatie een belangrijk onderdeel is van onze strategie.

Houd rekening met de volgende criteria bij het kiezen van een (discount) broker: 

 1. Veiligheid
 2. Toegang
 3. Gebruiksgemak
 4. Kosten

1. Veiligheid: kun je al je investeringen verliezen?

De ergste nachtmerrie van beleggers is het verlies van hun portefeuille door een faillissement, mismanagement of fraude.

Voorbeelden hiervan zijn het faillissement van Fortis Bank in België en het beruchte Madoff Ponzi Scheme in de Verenigde Staten, waarbij duizenden beleggers miljarden euro’s verloren.

En er zijn nog steeds honderden voorbeelden van oplichting en fraude die (vaak te laat) door de Belgische autoriteiten aan het licht zijn gebracht.

Daarom herhalen we voortdurend dat de veiligheid van uw vermogen het belangrijkste criterium is bij de keuze van uw beleggingsplatform of broker.

Hoe bescherm je je investeringen

Hier zijn de belangrijkste elementen om de veiligheid van uw vermogen te maximaliseren:

 1. Zorg ervoor dat uw broker goed gereguleerd is. Dit betekent dat u brokers moet vermijden die offshore gevestigd en gereguleerd zijn.
 2. Zorg ervoor dat uw beleggingen op een bewaarrekening staan, bij een aparte financiële instelling (de custodian) en niet bij uw broker.  Dit wordt vermogensscheiding genoemd en is verplicht voor alle gereguleerde brokers in Europa. Uw vermogen is van u en niet van uw broker. Als deze om wat voor reden dan ook failliet gaat, zijn uw activa beschermd.
 3. Kies een broker met een goede reputatie.  Fraude en wanbeheer door de broker is een extra risico waar u rekening mee moet houden. We hebben geen voorbeelden gevonden van fraude of wanbeheer door brokers die hebben geleid tot verlies van activa van klanten, maar het kan nog steeds gebeuren. Geef de voorkeur aan brokers die hebben aangetoond de bescherming en veiligheid van hun klanten voorop te stellen en die een goede staat van dienst hebben bij de toezichthouders.
 4. Gebruik zeer veilige methoden voor authenticatie van gebruikers: 2-staps, 2-factor authenticatie of hoger.  Vermijd eenvoudige authenticatie systemen met login en wachtwoord of authenticatie systemen op basis van sms-berichten. Het gebruik van een Digipass of een versleutelde app op je telefoon is de standaard.
 5. Pas op voor het uitlenen van effecten door brokers: in sommige gevallen kan dit uw risicoblootstelling verhogen voor zeer weinig winst of voordelen.  Hoewel het uitlenen van effecten een gebruikelijke en over het algemeen veilige praktijk is in de fondsenbeheer sector (de meeste ETF’s staan het uitlenen van effecten toe), geldt dat niet voor brokers. Het is over het algemeen veiliger om een broker te kiezen die uw activa niet uitleent.

Als je bijvoorbeeld een rekening opent bij de Nederlandse broker DeGiro als particuliere belegger (Basis-rekening), ga je ermee akkoord dat je beleggingen uitgeleend kunnen worden. Je kunt je niet afmelden voor hun effecten uitleenprogramma (de meeste andere brokers geven je de keuze). Je kan niet in je effectenrekening controleren of je beleggingen zijn uitgeleend of niet. Bij het uitlenen van effecten worden de beleggingen niet bewaard door de custodian, omdat ze worden uitgeleend aan een andere belegger, maar heeft de custodian een verplichting (IOU) aan DeGiro en dus aan de belegger.  Dit kan leiden tot extra risico’s. Je kunt meer lezen over het uitlenen van effecten bij DeGiro in hun algemene voorwaarden (artikel 20 : “Uitlenen van effecten”).

Garantiefonds en Beschermingsfonds

In het geval van een faillissement van een broker is de regelgeving die vermogensscheiding voorschrijft de eerste verdedigingslinie tegen het verlies van je beleggingen. 

In het geval dat dit nog niet genoeg is, worden uw beleggingen bij Belgische brokers beschermd door de Garantie- en Beschermingsfondsen, in lijn met de EU Richtlijn 97/9/EC:

 • Deposito’s zoals contant geld en spaargeld worden tot 100.000 euro, per persoon per instelling, beschermd door het Garantiefonds.
 • Beleggingen zoals aandelen-ETF’s en obligatie-ETF’s worden tot 20.000 euro, per persoon per instelling, beschermd door het Beschermingsfonds.

In geval van fraude, andere administratieve wanpraktijken of wanneer een beleggingsonderneming haar verplichtingen niet kan nakomen door operationele fouten, wordt de belegger beschermd door deze beleggerscompensatiestelsels, en dit tot 20.000 euro per persoon per instelling. In sommige Europese landen is deze garantie hoger, bijvoorbeeld tot 70.000 euro in Frankrijk.

Maar nogmaals, om de Belgische FOD Financiën te citeren:

De cliënt geniet een zeer grote wettelijke bescherming betreffende de effecten die hij aan zijn financiële instelling heeft toevertrouwd. De cliënt blijft immers de rechtmatige eigenaar van zijn effecten. Dit betekent dat bij faillissement van de instelling, de curator hen de effecten moet teruggeven en ze niet in de boedel van het faillissement kan opnemen.

Indien, na faillissement van de bewaarnemer, de cliënt deze in bewaring gegeven instrumenten niet meer zou kunnen recupereren dan kan voor het eventuele verlies een beroep worden gedaan op de beschermingsregeling. Een tegemoetkoming zal dus enkel maar overwogen moeten worden indien blijkt dat, na teruggave van alle beschikbare effecten, er toch nog cliënten zouden zijn die bepaalde van hun effecten niet zouden hebben teruggekregen. Dit zal zich in principe enkel kunnen voordoen in geval van administratieve fouten of andere onregelmatigheden.

2. Toegang

Dit lijkt misschien voor de hand liggend, maar je wil een broker kiezen die je toegang geeft tot de beleggingen die je wenst. 

Hier zijn de 3 niveaus van toegang die je nodig hebt:

 1. De broker moet beschikbaar zijn voor jou als belegger.  Belgische brokers aanvaarden Belgische inwoners, maar als je een buitenlandse broker kiest, moet deze Belgische inwoners aanvaarden.
 2. De broker moet je toegang geven tot de beurzen van je voorkeur.  De belangrijkste ETF’s worden verhandeld op de beurzen van Amsterdam, Frankfurt (XETRA) en de Borsa Italiana. 
 3. De broker moet je toegang geven tot de ETF’s waarin je wilt investeren. 

Met de introductie van EU Richtlijn 2009/65/EC betreffende UCITS IV en Verordening 583/2010 van de Commissie kunnen brokers je alleen toegang geven tot ETF’s waarvoor het Key Investor Information Document (KIID) beschikbaar is.

Dit document bevat de belangrijkste informatie over het fonds in de taal van de belegger. Niet alle brokers hebben de KID’s van de ETF’s waarin je wilt beleggen. En soms zijn sommige ETF’s niet beschikbaar om andere redenen. 

De meeste ETF’s waarin mensen in de FIRE Belgium community investeren zijn beschikbaar bij alle grote brokers. Maar het kan geen kwaad om vooraf contact op te nemen met een broker om te controleren of ze beschikbaar zijn voordat je een effectenrekening opent. 

3. Gebruiksgemak

Bepaalde kenmerken van een effectenrekening kunnen je helpen je beleggingsdoelen te bereiken.

Hier zijn 4 belangrijke kenmerken om te overwegen:

 1. Gebruikerservaring
 2. Mobiele app
 3. Klantenondersteuning
 4. Afhandeling van belastingen

Gebruikerservaring

Niet alle platformen van brokers zijn gebruiksvriendelijk, sommige lijken op een cockpit van een ruimteschip, met veel te veel informatie en deelschermen. Dat komt omdat veel platformen zijn afgestemd op de behoeften van actieve beleggers.

Indexbeleggers geven de voorkeur aan eenvoudige broker platformen die kunnen worden aangepast aan hun behoeften.

Mobiele app

De meeste brokers hebben een mooie mobiele app, maar het kan verleidelijk zijn om de hele tijd je beleggingen te controleren, en dat is precies wat je niet wilt doen. Overweeg om de app te verwijderen als je merkt dat je het marktnieuws meer volgt dan je nodig hebt.

Klantenondersteuning

Een goede klantenservice is ook belangrijk. Als je voor een uitdaging staat, is dit de eerste plek waar je terecht kan.

Een goede klantenservice moet beschikbaar zijn op de momenten dat je ze nodig hebt (niet noodzakelijk 24/7) en ze moeten snel reageren. 

Bezoek de website van de broker en stel uw vragen aan hun klantenservice. We raden aan om de telefonische klantenservice van de brokers die je overweegt te testen, omdat dat de plek is waar je naartoe gaat als je een echt probleem hebt.

Bekijk ook de veelgestelde vragen en beschikbare documentatie op de website van de broker.

Afhandeling van belastingen

Vertragingen en fouten bij de betaling van belastingen in België kunnen leiden tot zware boetes. 

We kennen een belegger die al 2-3 jaar aan het beleggen was en de belastingaangifte en -betaling niet goed had aangepakt. De som van alle boetes bedroeg toen ongeveer 70.000 euro. 

Dit had voorkomen kunnen worden als hij een broker had gekozen die zich met deze belastingen bezighield of als hij ze zelf goed had beheerd.

Het beheren van belastingen is een belangrijk criterium bij het kiezen van een broker.  U kunt deze belastingen zelf berekenen en betalen, maar het proces kan complex zijn en vertragingen of fouten leiden tot hoge boetes. 

Houdt de broker de belasting op beurstransacties (TOB), dividendbelasting en vermogenswinstbelasting op obligatie-ETF’s in? 

De belangrijkste Belgische brokers (Bolero, Keytrade en Saxo Bank) handelen deze belastingen af in naam van de belegger, waardoor er minder administratief werk nodig is en er minder risico is op boetes.

Bij buitenlandse brokers is dit niet altijd het geval.  Sommige buitenlandse brokers houden een deel van de belastingen in, andere helemaal niet. 

4. Kosten

In de community van beleggers is er een belangrijke focus op kosten, en dat is correct, maar er zijn andere belangrijke criteria zoals hierboven beschreven.  

U kunt soms beter iets meer betalen voor veiligheid en gebruiksgemak dan simpelweg de goedkoopste broker te kiezen.

Er zijn verschillende soorten kosten die een broker in rekening kan brengen. Dit zijn de belangrijkste kosten:

 1. Lopende kosten voor het beheer van uw rekening, 
 2. Transactiekosten, 
 3. Real-time marktgegevens,
 4. Overdracht van effecten. 

Lopende kosten

Sommige brokers brengen lopende kosten in rekening, zoals bewaarlonen of beheerskosten. Deze kosten stapelen zich na verloop van tijd op en hebben een negatieve invloed op je rendement, meestal veel meer dan transactiekosten.

Transactiekosten

Voor elke aankoop of verkoop van effecten brengen brokers gewoonlijk transactiekosten in rekening.  Deze kosten verschillen van broker tot broker en zijn meestal afhankelijk van:

 • Het specifieke effect dat u koopt of verkoopt
 • Het transactiebedrag
 • De effectenbeurs waar de transactie plaatsvindt

Real-time marktgegevens

De meeste brokers verstrekken gratis marktgegevens met een vertraging van 15 minuten (inclusief aandelenkoersen, volumes, etc.) en brengen kosten in rekening voor realtime gegevens.

Deze actuele gegevens zijn belangrijk voor actieve beleggers, maar veel minder voor indexbeleggers, omdat wij langetermijnbeleggers zijn die kopen en houden. 

De marktgegevens met een vertraging van 15 minuten zijn meestal voldoende, dus het is niet nodig om te betalen voor actuele marktgegevens.

Overdracht van effecten

Er zijn 2 manieren om uw beleggingen over te zetten naar een nieuwe broker

 1. U verkoopt uw effecten bij broker A en koopt ze weer bij broker B. In dit geval betaalt u de transactiekosten en belastingen die bij deze transacties horen. Houd er rekening mee dat deze operatie soms een paar dagen kan duren.
 2. U doet een effecten overdracht tussen de 2 brokers. Dit is iets dat je kan opstarten bij uw nieuwe broker en vereist het invullen van wat papierwerk en een transfervergoeding.

Veel brokers bieden promoties aan om nieuwe beleggers aan te trekken en bieden vaak aan om sommige of alle overdrachtskosten voor uw portefeuille te vergoeden.

Ik hoop dat dit artikel u helpt te begrijpen wat belangrijk is om in overweging te nemen bij het kiezen van een broker en dat het u zal helpen op uw investeringstraject.

Als je net begint met indexbeleggen, bekijk dan zeker de gratis (Engelstalige) workshop voor beginners . Hierin worden alle belangrijke aspecten van indexbeleggen behandeld en krijg je een stappenplan om te beginnen.
En als je specifieke ondersteuning wilt bij het beleggen, dan is hier hoe we je kunnen helpen.

Scroll to top